Krav om registrering eller ikke-registrering ved Stalddørssalg

af 24. februar 2017

Stalddørssalg af disse fødevarer skal være registreret i Fødevarestyrelsen:

  • Uåbnet slagtet fjerkræ
  • Uåbnede kaniner
  • Æg
  • Mælk
  • Fisk og krebsdyr
  • Muslinger m.m.

Stalddørssalg, der ikke skal registreres i Fødevarestyrelsen:

  • En frugt- og grøntavler eller en samler af fx svampe, tang, alger eller snegle skal ikke registreres til stalddørssalg.
  • En biavler skal ikke registreres til stalddørssalg af honning, når den samlede mængde honning solgt ved stalddøren og direkte til butikker og restauranter ikke overstiger 4.000 kg om året.
  • En jæger skal ikke registreres til stalddørssalg af vildt, når den samlede mængde vildt solgt ved stalddøren og direkte til lokale butikker og restauranter ikke overstiger 500 stykker småvildt og 15 stykker storvildt.

For mere information se fødevarestyrelsen.dk