Din fødevarekonsulent

DinSmiley tilbyder

Opstart af ny fødevarevirksomhed

Går du med tanker om, at starte egen fødevarevirksomhed, er der en række krav til indretning og drift af virksomheden som du skal være opmærksom på.

Inden opstart skal din virksomhed autoriseres eller registreres hos Fødevarestyrelsen, alt efter hvilken type virksomhed du vil starte.

Hvis din virksomhed skal opbevare eller producere fødevarer, skal indretningen være sådan, at opbevaring og håndtering af fødevarer foregår hygiejnisk forsvarligt. Kort sagt skal lokalerne tilpasses virksomhedens aktivitet.

Der er også krav om, at din virksomhed skal have en risikoanalyse og et egenkontrolprogram, der er tilpasset til netop din virksomheds aktivitet.

DinSmiley tilbyder at hjælpe dig med hele eller dele af opstarten, som f.eks. tolkning af reglerne, ansøgning og kontakt til Fødevarestyrelsen, gennemgang af virksomhedens indretning og udarbejdelse af en målrettet risikoanalyse og egenkontrolprogram. Kort sagt sørge for, at du kommer sikkert og godt fra start så du kan fokusere på din virksomhed.

U

Risikoanalyse - egenkontrol

Fødevarekontrol i Danmark bygger på, at den enkelte virksomhed selv har ansvaret for, at produktion og fødevarer lever op til reglerne. Fødevarevirksomheder skal derfor have et system der løbende sikrer, at de fødevarer virksomheden har ansvaret for, er i orden og at lovgivningen bliver overholdt. Det system kaldes for egenkontrol.

Egenkontrollen skal være målrettet virksomhedens aktivitet. Formålet med egenkontrollen er at virksomheden selv skal forhindre og rette eventuelle fejl og mangler. Omfanget af egenkontrollen afhænger af, hvilken type virksomhed du har.

Før du kan udarbejde et egenkontrolprogram, skal du udarbejde en risikoanalyse, hvor du beskriver og vurderer de risici, der kan være i forbindelse med den produktion af fødevarer som virksomheden ønsker at fremstille. Det vil sige, at virksomheden skal udarbejde en risikoanalyse målrettet virksomhedens produktion.

Risikoanalyse og egenkontrolprogram skal som minimum revideres hvert 3. år eller hvis der f.eks. sker ændringer i produktionen.

DinSmiley tilbyder at udarbejde en målrettet risikoanalyse og dertilhørende egenkontrolprogram, så begge dele lever op til de krav lovgivningen kræver.

Mærkning - markedsføring

Der er fastsat en række regler om, hvilke oplysninger forbrugeren skal have, om en færdigpakket fødevare der sælges og markedsføres i butikker eller på webshop.

Handles fødevarer engros mellem virksomheder, gælder andre regler for mærkning. Reglerne om markedsføring af fødevarer gælder også for restauranter, pizzarier, bagere, slagtere o.l.

Generelt gælder det, at mærkningen af fødevarer skal sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om produktet hvad angår indhold, allergener, næringsindhold, holdbarhed og oprindelse.

Fra midten af december 2016 er det et krav, at næringsdeklarere færdigpakkede fødevarer. Næringsdeklaration skal som minimum omfatte fødevarens indhold af energi, fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt. Anvendes der ernærings- og/eller sundhedsanprisninger på færdigpakkede fødevarer, er der også krav om at næringsdeklarer dette.

DinSmiley tilbyder gennemgang af mærkning og markedsføring af dine produkter, gennemgang af webshop med salg af fødevarer online eller gennemgang af menukort o.l.

Økologi

Økologiske fødevarer er produceret på en måde, hvor der bliver taget særligt hensyn til miljø og dyrevelfærd, hele vejen fra jord til bord. Der gælder derfor særlige regler for produktion og markedsføring af økologiske fødevarer.

Virksomheder der ønsker, at håndtere økologiske fødevarer skal anmelde denne aktivitet til Fødevarestyrelsen. Sammen med anmeldelsen skal virksomheden fremsende egenkontrolprocedurer, målrettet den økologiske aktivitet.

Når Fødevarestyrelsen vurderer, at egenkontrolprocedurerne er tilstrækkelige til, at sikre, at økologireglerne overholdes, udarbejder Fødevarestyrelsen en såkaldt økologirapport. Først når virksomheden har modtaget denne økologirapport, kan virksomheden påbegynde økologiaktiviteten.

Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret bevis på, at et spisested satser på økologi. Spisemærket viser hvor stor en del af spisestedets fødevarer der er økologiske. Virksomheder der ønsker, at benytte det Økologiske Spisemærke, skal registreres som bruger hos Fødevarestyrelsen. Sammen med ansøgning om registrering, skal virksomheden fremsendes en opgørelse, over de sidste 3 måneder, som viser andelen af de indkøbte økologiske fødevarer. Først når du har modtaget din registrering, må du reklamere med dit Økologiske Spisemærke.

DinSmiley tilbyder hjælp til hele eller dele af opstarten, som f.eks. tolkning af reglerne, ansøgning og kontakt til Fødevarestyrelsen. Gennemgang af virksomhedens indretning, udarbejdelse af egenkontrolprogram eller en gennemgang af mærkning og markedsføring af økologiske fødevarer, herunder brugen af det Økologiske Spisemærke. Kort sagt sørge for at du kommer sikkert og godt fra start og kan fokusere på din virksomhed.

Stalddørssalg og salg af egne fødevarer til restaurant

Landmænd, frugt- og grøntavler, fiskere, jægere o.l. må i mindre mængder sælge de produkter de producerer, avler eller fanger direkte til forbrugeren, eller til lokale butikker og restauranter. Reglerne der skal sikre, at dine produkter kommer sikkert frem til forbrugeren, restauranten eller køledisken er omfattet af fødevarereglerne.

Om aktiviteten skal registreres hos Fødevarestyrelsen afhænger således af, hvilke fødevarer og mængden af fødevarer der sælges. Ønsker du at sælge dine fødevarer i egen gårdbutik eller til lokale butikker og restauranter, er der regler for mærkning og markedsføring af de økologiske fødevarer.

DinSmiley tilbyder at hjælp dig med hele eller dele af opstarten, som f.eks. tolkning af reglerne, ansøgning og kontakt til Fødevarestyrelsen, indretning af produktion eller butik eller gennemgang af mærkning og markedsføring af dine produkter. Kort sagt sørge for, at du kommer sikkert og godt fra start og kan fokusere på din virksomhed.

Import - samhandel

Import og samhandel af fødevarer kræver, at du skal være registeret som importør hos Fødevarestyrelsen. Der er også krav om, at virksomheden har procedurer der sikrer, at de fødevarer der importeres opfylder fødevarelovens krav om sikre og sunde fødevarer.

Ved import af fødevarer skelner man mellem samhandel og import fra tredjelande. Samhandel er indførsel fra andre EU-lande, Norge og Andorra. Hvis der er tale om fisk, er handel med Færøerne og Island også samhandel. Import fra tredjelande er indførsel af fødevarer fra lande uden for EU-lande, Norge og Andorra.

Herudover skelner man mellem import af animalske og ikke-animalske fødevarer eller import af sammensatte fødevarer. Animalske fødevarer er fødevarer, som består af eller er lavet af råvarer fra dyr f.eks. kød, mælk, æg, fisk, honning m.m. og ikke-animalske fødevarer er vegetabilske fødevarer. Betingelserne for import og de procedurer, der skal følges ved import, er forskellige for animalske og ikke-animalske fødevarer.

DinSmiley tilbyder hjælp til tolkning af reglerne, ansøgning og kontakt til Fødevarestyrelsen, udarbejdelse af egenkontrolprocedurer samt gennemgang og mærkning af de fødevarer din virksomhed ønsker at importere.

Kort sagt sørge for, at du kommer sikkert og godt fra start og kan fokusere på din virksomhed.