Fødevarestyrelsens Kontrolkampagner 2016

af 2. december 2016

Brug af planter og svampe m.m. i restauranter, fra maj 2016

Fra maj til oktober kommer Fødevarestyrelsen på besøg hos restauranter og lokale producenter for at kontrollere og vejlede om brug af blandt andet planter og svampe i fødevarer. Fødevarestyrelsen vil i kampagnen oplyse om risikoen ved brug af planter, man finder i naturen.

Primærproducenters stalddørssalg og salg til lokale detailvirksomheder, fra juli 2016

Fra juli og året ud vil Fødevarestyrelsen gennemføre en kontrolkampagne hos gårdbutikker og stalddørssælgere, der sælger æg, fjerkræ og kaniner. Formålet er at kontrollere om salget er registreret som aktivitet hos Fødevarestyrelsen og om bl.a. hygiejnereglerne og bestemmelserne for salmonellakontrol bliver overholdt. Kampagnen vil blive indledt med en vejledningsindsats.

Oplysning om allergener, Del A, fra september 2016

Forud for næste års kontrolkampagne der ser på oplysning om allergener i engros- og detailvirksomheder, går Fødevarestyrelsen i september og oktober i dialog med relevante brancheforeninger omkring branchekoder og håndtering af allergener.

Kapacitet i cateringvirksomheder i forhold til produktion, september 2016

I september, oktober og november gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrol- og vejledningskampagne hos cateringvirksomheder, der leverer mad til frokostordninger og virksomhedskantiner, for at kontrollere om de har indretning og kapacitet til den aktuelle produktion og om procedurerne, der har betydning for fødevaresikkerheden, er på plads og efterleves.

Listeria i institutionskøkkener, september 2016

Fra september og året ud gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrol- og vejledningskampagne hos bl.a. institutions- og hospitalskøkkener for at se på risiko for listeria i virksomhederne, når de fremstiller færdigretter med lang holdbarhed.

1/3-reglen, efteråret 2016

Fødevarestyrelsen gennemfører i efteråret 2016 en kampagne, der skal hjælpe detailvirksomheder med at forstå og følge reglerne for salg til andre detailvirksomheder. I første omgang via en række informationsmøder med fødevarebranchen, der sætter fokus på dokumentationskrav hos de virksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.

For mere information se fødevarestyrelsen.dk