Tilbagetrækning af fødevarer

af 9. januar 2017

Der er kommet en vejledning om tilbagetrækning af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer. Her defineres bl.a. begreberne:

  • Salgsstop det der sker i virksomheden hvor produkterne er produceret inden de når ud til handelskæden
  • Tilbagetrækning fra andre virksomheder, den proces, hvor et produkt, bliver fjernet fra handelskæden, førend det er nået ud til forbrugeren eller slutbrugeren. Tilbagetrækning har til formål at forhindre, at et produkt bliver distribueret, udstillet eller tilbudt til forbrugerne eller slutbrugerne.En tilbagetrækning kan starte i ethvert led i handelskæden og vil omfatte alle de led i handelskæden som har/har haft varen.
  • Tilbagekaldelse fra forbrugeren, er enhver foranstaltning med henblik på, at de endelige forbrugere eller slutbrugere returnerer et farligt produkt, der allerede er leveret eller stillet til rådighed for forbrugerne – det betyder med andre ord, at forbrugerne anmodes om at tage produktet tilbage til det sted, hvor købet er foretaget, eller at destruere produktet. En tilbagekaldelse består af en tilbagetrækning fra alle handelsled og af en aktiv information til forbrugere eller slutbrugere om at returnere eller destruere produktet. Tilbagekaldelsen er nødvendig, når andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at opnå et højt niveau af sundhedsbeskyttelse.

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Vejledningen finder du ved at følge nedenstående link:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Vejledninger/Vejledning-om-tilbagetraekning.pdf