Ny vejledning om økologiske fødevarer m.v.

af 14. marts 2017

Der er kommet ny vejledning om økologiske fødevarer m.v., pr. februar 2017.

I forhold til tidligere vejledning fra januar 2015 er der foretaget en række opdateringer og justeringer som følge af ny lovgivning (bekendtgørelse nr. 1404) og navneændringer til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, tidligere NaturErhvervstyrelsen.  

Herudover er der indarbejdet en række præciseringer og fortolkninger bl.a. vedr.:

       anprisning af anvendelse af økologiske ingredienser (afsnit 3.2.2)

       angivelse af muligheden for at følge hvilke specifikke tilladelser, der gives i EU til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser (afsnit 3.4.1)

       påsætning af Ø-mærket med teksten statskontrolleret økologiske på økologiske fødevarer, herunder fødevarernes inder-/yderemballage (afsnit 3.8)

       angivelse af geografisk oprindelse på flere sprog i forbindelse med anvendelse af EU-økologi-logoet (afsnit 3.9)

       understregning af, at der som udgangspunkt skal mærkes med enten EU-jordbrug eller ikke-EU-jordbrug, og at den bredere angivelse EU/ikke-EU-jordbrug ikke blot automatisk kan anvendes som en “helgardering” (afsnit 3.9.4)

       anbefaling om, at virksomheder, der modtager økologiske varer, i egen interesse altid også sikrer sig, at sælgere, der ikke selv står for den fysiske levering, er omfattet af økologikontrol (afsnit 6.1.1 og 6.3.9.1.2)

Se vejledningen ved at kopier dette link.