Opdateret vejledning om økologiske fødevarer

af 19. august 2020

Vejledningen om økologiske fødevarer er blevet opdateret pr. april 2020. Den er først og fremmest rettet mod virksomheder, der markedsfører økologiske fødevarer, samt andre med særlig interesse i reglerne om økologiske fødevarer. I forhold til den tidligere​ vejledning fra 2017 er der foretaget en række opdateringer og justeringer, særligt som følge af ny bekendtgørelse nr. 48 af 21. januar 2020 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

En ny økologiforordning er på trapperne og afløser pr. 1. januar 2021 Europa parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

Vejledning om økologiske fødevarer ​mv. – april 2020​​

Bekendtgørelse nr. 48 af 21. januar 2020 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

For mere information se fødevarestyrelsen.dk