Ny vejledning om autorisation

af 19. august 2020

Din fødevarevirksomhed skal som hovedregel autoriseret eller registreret, inden virksomheden starter op. Sker der væsentlige ændringer i din virksomhed skal dette også meddeles til Fødevarestyrelsen.

Kravet om autorisation eller registrering gælder ikke, hvis din virksomhed ligger under bagatelgrænsen eller er indenfor privatsfæren.

Autorisationsvejledningen b​eskriver hvilke virksomheder eller aktiviteter der skal autoriseres eller registreres, og hvilke fødevarevirksomheder der ligger under bagatelgrænsen, og hvilke fødevareaktiviteter der hører under privatsfæren. Se FVST Vejledning om Autorisation.

FVST, Vejledning om Autorisation, 2019

For mere information se fødevarestyrelsen.dk