Vejledning om fødevarehygiejne

af 19. august 2020

Når der produceres fødevarer i en virksomhed eller laves mad i fx institutionskøkkenet eller et andet professionelt køkken, er det vigtigt at overholde ​visse hygiejneforhold, ​​så fødevarerne/maden ikke gør forbrugere, kunder eller gæster syge.

Fødevarevirksomheden har ansvaret for fødevaresikkerheden af sine fødevarer. Det er virksomhedens ansvar at sikre, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko for forbrugerne ved at bruge eller spise fødevarerne/maden.

Fødevarevirksomheder skal derfor overholde en række regler for fødevarehygiejne og drift af virksomheden. Reglerne er forebyggende og fastsat under hensyn til fødevaresikkerheden. Få tjek på hygiejne, håndvask, rengøring og uddannelse, og hvordan du bedst muligt indretter din fødevarevirksomhed eller fx et institutionskøkken. Det handler om fødevaresikkerhed. Se FVST Vejledning om Fødevarehygiejne.

FVST, Vejledning om fødevarehygiejne, 2019

For mere information se fødevarestyrelsen.dk